Total Notice: 34
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि यान्त्र उपकरणहरु आपूर्ति गर्न ईच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुलाई बोलपत्र आव्हानको सूचना 2078-12-10 2079-01-10
कृषि यान्त्र उपकरणहरु आपूर्ति गर्न ईच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकरण गर्न साथै सिलबन्दी. दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-12-06 Closed !!!
सिल्पौलिन प्लास्टिक आपूर्तिको लागि शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-11-11 Closed !!!
शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-11-01 Closed !!!
ब्लक विकास कार्यक्रमको लागि म्याद थप सम्बन्धि सूचना 2078-09-02 Closed !!!
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना २०७८-०७-१५ 2078-07-15 Closed !!!
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन मिशन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना २०७८-०७-१५ 2078-07-15 Closed !!!
ब्लक विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2078-07-15 Closed !!!
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-07-05 2078-07-05 Closed !!!
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2078-05-22 Closed !!!