कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेपलान्चोकमा हजुरलाई स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि यान्त्र उपकरणहरु आपूर्ति गर्न ईच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुलाई बोलपत्र आव्हानको सूचना 2078-12-10 Closed !!!
कृषि यान्त्र उपकरणहरु आपूर्ति गर्न ईच्छुक आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचीकरण गर्न साथै सिलबन्दी. दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-12-06 Closed !!!

प्रकाशनहरु

प्रस्तावमा आधारित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
नेपालमा सुचीकृत र सुचीबाट हटाइएका बिभिन्न बालिका जातहरु 2078-04-32 सम्म
कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुको लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका तथा नर्म्स २०७४/७५
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी ऐन - २०४८
नेपालमा सुचीकृत र सुचीबाट हटाइएका बिभिन्न बालिका जातहरु 2078-04-32 सम्म
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
मकैमा अमेरिकी फौजी किरा (क्षतिको लक्षण तथा रोकथाम)
कृषि डायरी २०७६
सहकारी खेती स्किम कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने नमुना फारम
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने किसानले भर्ने फारम (नमुना) २०७७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यावसाहिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा अनुदानका लागि आवेदन फाराम (नमूना)
रास्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमको लागि कृषकहरुले भर्ने आवेदन फारम
प्रस्तावमा आधारित व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८
कोभिड-१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरुको लागि व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका तथा नर्म्स २०७४/७५
बवृहत्तर कफी विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६
कृषि यन्त्रिकरण वितरण कार्यक्रममा छनौट भएका लाभग्राहीले जनाउनु पर्ने प्रतिवद्धताको नमुना
कृषि यान्त्रिकरणको लागी स्थानीय तहवाट लिनु पर्ने सिफारिसको नमुना
कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रमहरुमा भुक्तानी पाउने लाभग्राहिको विवरण